Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2012 Influencia de la innovación y uso de las TIC en la formación en la empresa. El caso del sector industrial español Resum
Josep-Maria Batalla-Busquets, Vasileios Myrthianos
 
Articles i informes publicats el 2005 La innovació en l'empresa: l'orientació al mercat com a factor d'èxit en el procés d'innovació en producte Resum
Carlos A. Scarone
 
Articles i informes publicats el 2003 La localització de les empreses com a factor diferencial d'estímul a la innovació. Cas d'estudi: el Parc Tecnològic del Vallès Resum  PDF
Josep Carreras
 
2014 ICT, Innovation and Productivity: Evidence from Eastern European Manufacturing Firms Resum  PDF (English)
Aleksandra Skorupinska, Joan Torrent-Sellens
 
Articles i informes publicats el 2005 TIC, Internet, innovació i canvi educatiu: estudi de casos Resum
Ángel Domingo
 
Articles i informes publicats el 2008 TIC, orientació al mercat i innovació de producte: una anàlisi empírica per a l'empresa catalana Resum
Ana Isabel Jiménez Zarco, Joan Torrent-Sellens
 
Articles i informes publicats el 2006 Innovació, finançament i mercats financers: anàlisi de les relacions entre inversió en R+D, estructura de capital i senyalització comptable Resum
David Castillo, Joan Torrent-Sellens, Alexandre Ariño Fort
 
Articles i informes publicats el 2006 L'impacte de les TIC en l'empresa turística: el cas de Catalunya Resum
Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Josep Lladós, Lluís Garay
 
Articles i informes publicats el 2005 Gestió del coneixement, innovació i productivitat. Exploració del cas de la indústria manufacturera uruguaiana Resum
Ricardo Pascale
 
0 - 0 de 9 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".