Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2013 Older people and mobile communication: a case study in Montevideo (Uruguay). Preliminary results Resum  PDF (English)
Mireia Fernández-Ardèvol
 
Articles i informes publicats el 2012 Exploring the use of mobile communications in a sample of older people Resum  PDF (English)
Mireia Fernández-Ardèvol
 
Articles i informes publicats el 2006 Les tecnologies de la comunicació al servei de la gent gran Resum  PDF
Eulàlia Hernàndez, Modesta Pousada, Beni Gómez-Zúñiga, Esther Arozarena
 
0 - 0 de 3 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".