La localització de les empreses com a factor diferencial d'estímul a la innovació. Cas d'estudi: el Parc Tecnològic del Vallès

Josep Carreras

Resum


La productivitat de les empreses és un dels factors clau de creixement econòmic, un clar indicador del nivell d'activitat econòmica d'una societat. Aquesta productivitat està en relació directa amb la competitivitat de les empreses, i és aquí on adquireix una importància cabdal el grau d'innovació de les organitzacions, que mostren tant els productes (béns o serveis) com els corresponents processos productius que hi intervenen. D'aquesta manera, s'incrementen els estímuls en la mateixa direcció per a altres empreses (competidores o no), cosa que genera, com a conseqüència, una mena de reacció "en cadena", i augmenta el grau d'innovació tant pels anomenats desbordaments de coneixements entre empreses pròximes físicament, com per l'efecte "contagi", amb l'aprofitament del coneixement tàcit que es transmet. En aquest sentit, una de les decisions estratègiques més importants de les empreses en l'actualitat és la seva localització física. Depenent de la seva missió, i amb la finalitat d'afavorir un correcte desenvolupament dels seus objectius, adquireix una extraordinària importància el fet de disposar d'instal·lacions a àrees properes al camp d'activitat que forma l'entorn de proveïdors, clients, comunicacions i, fins i tot, competidors. Aquest treball mira de comprovar fins a quin punt la localització de les empreses en agrupacions territorials és un factor clau per a l'increment de la innovació, mitjançant l'elaboració d'un estudi comparatiu de les dades obtingudes del conjunt d'empreses localitzades en una mateixa àrea (el Parc Tecnològic del Vallès) amb les corresponents al conjunt de l'Estat espanyol en els mateixos períodes de temps (estadístiques de l'INE).

Keywords


Innovació; innovació tecnològica; intensitat en innovació; creixement econòmic; progrés tecnològic; desbordaments de coneixement; coneixement tàcit; Parc Tecnològic del Vallès; PTV

Text complet:

PDF


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.