Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2008 Investigació-acció. Primers passos per a engegar un experiment pilot en ensenyament del patrimoni Resum  PDF (English)
Janine Sprunker
 
Articles i informes publicats el 2004 Seguiment i avaluació de plataformes virtuals per a la difusió, documentació i comunicació d'institucions culturals i del patrimoni (ÒLIBA, 2002-2003) Resum
Glòria Munilla, Elena Ferro, David Garcia
 
Articles i informes publicats el 2003 TIC i patrimoni: seguiment, avaluació i estudi de públic. Museu virtual i museu presencial Resum  PDF
Glòria Munilla, David García, Laura Solanilla
 
Articles i informes publicats el 2003 Els museus virtuals i el grup Òliba: pressupòsits teòrics, estat de la qüestió, disseny, implementació i divulgació Resum
Cèsar Carreras
 
0 - 0 de 4 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".