Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2004 Identificació i representació del coneixement organitzacional: la proposta epistemològica clàssica Resum
Mario Pérez Montoro
 
Articles i informes publicats el 2002 Quo vadis, KM? La complexitat com a nou paradigma per a la gestió del coneixement Resum  PDF
Agustí Canals
 
Articles i informes publicats el 2005 L’evolució de les estratègies sobre gestió del coneixement en poblacions organitzacionals: un model de simulació Resum  PDF (English)
Agustí Canals, Max Boisot, Ian MacMillan
 
Articles i informes publicats el 2003 Per què funciona ClinMicroNet: estudi d'un fòrum de discussió a Internet com a xarxa de coneixement Resum  PDF (English)
Vincent Dwyer
 
Articles i informes publicats el 2005 Simulant l’I-Space (SimISpace): una aproximació a la modelització dels fluxos de coneixement basada en agents Resum  PDF (English)
Agustí Canals, Max Boisot, Ian MacMillan
 
Articles i informes publicats el 2004 Creuant els límits epistemològics: aproximacions gerencials i empresarials a la gestió del coneixement Resum  PDF (English)
Max Boisot, Ian MacMillan
 
Articles i informes publicats el 2004 Explorant l'espai de la informació: una perspectiva estratègica sobre els sistemes d'informació Resum  PDF (English)
Max Boisot
 
0 - 0 de 7 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".