Cerca


 
Número Title
 
2014 WIP Spain 2013: Les cultures d’Internet. Estudi comparat sobre usos, percepcions i actituds Resum
Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda, Silvia Martínez-Martínez
 
Articles i informes publicats el 2013 La reinvención de la democracia en la sociedad-red Resum
Arnau Monterde Mateo, Adrià Rodríguez, Ismael Peña-López
 
Articles i informes publicats el 2003 Dinàmica de la comunitat virtual de joves adolescents formada entorn del programa de televisió "3xl.net": Internet, televisió, interactivitat i identitat (1a. part) Resum  PDF
Carles Fernández
 
Articles i informes publicats el 2001 Difusió i usos d'Internet a Catalunya i Espanya Resum  PDF (English)
Manuel Castells, M.ª Isabel Díaz de Isla
 
Articles i informes publicats el 2005 Continguts i pràctiques polítiques dels internautes a l'Estat espanyol Resum  PDF
Francisco Javier Mayo
 
Articles i informes publicats el 2013 La indústria publicitària a l’Era Digital: reptes, oportunitats i perspectives de futur. Converses amb professionals (EUA) Resum  PDF
Meritxell Roca Sales
 
Articles i informes publicats el 2003 El cant del cigne de la televisió? Televisió i Internet: Swansong TV Resum
Toni Roig
 
Articles i informes publicats el 2007 Quina informació sobre salut amaga Internet? Una anàlisi qualitativa del seu contingut Resum
Lourdes Valiente i Barros, Mercè Boixadós i Anglès, Manuel Armayones Ruiz, Pep Vivas i Elias, Julio Meneses Naranjo
 
Articles i informes publicats el 2003 L'espera en línia: anàlisi dels estudis multidisciplinaris i propostes per a futures recerques Resum  PDF (English)
Gerard Ryan
 
Articles i informes publicats el 2005 Informació, comunicació i serveis: estat de les pàgines inicials (portals) de les universitats espanyoles Resum
Francisco Lupiáñez
 
Articles i informes publicats el 2002 Situació i perspectives del comerç electrònic a Espanya: una anàlisi a partir del volum del negoci electrònic Resum  PDF
Antoni Meseguer, Inma Rodríguez
 
Articles i informes publicats el 2005 TIC, Internet, innovació i canvi educatiu: estudi de casos Resum
Ángel Domingo
 
Articles i informes publicats el 2001 Criteris d'atribució de responsabilitat penal als prestadors de serveis i intermediaris de la societat de la informació Resum
Óscar Morales
 
Articles i informes publicats el 2005 Turisme en línia. Anàlisi de la incidència d’Internet en el sector turístic hoteler de les illes de Mallorca i Menorca Resum
Pere Cantarero
 
Articles i informes publicats el 2005 Digitalitzant el record. La història invencible Resum  PDF
Laura Solanilla
 
Articles i informes publicats el 2003 Per què funciona ClinMicroNet: estudi d'un fòrum de discussió a Internet com a xarxa de coneixement Resum  PDF (English)
Vincent Dwyer
 
Articles i informes publicats el 2004 Salut i Internet: cerca, temàtica i qualitat del seu contingut Resum  PDF
Pep Vivas, Manuel Armayones, Mercè Boixadòs, Juan Herrero, Julio Meneses, Josep M. Suelves, Lourdes Valiente
 
Articles i informes publicats el 2005 La societat xarxa en la conflictivitat adolescent. Estratègies de vinculació i desplegament de la sexualitat. Un abordatge explorador Resum
Martín Vul
 
Articles i informes publicats el 2005 Pràctiques comunicatives dels internautes i no-internautes a Espanya. Exposició i ús dels mitjans de comunicació Resum
Miguel del Fresno
 
0 - 0 de 19 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".