Difusió i usos d'Internet a Catalunya i Espanya

Manuel Castells, M.ª Isabel Díaz de Isla

Resum


En aquest document de treball es resumeixen i s'analitzen les dades estadístiques obtingudes dels estudis disponibles sobre la difusió i els usos d'Internet a Catalunya, a Espanya i a determinades comunitats autònomes cap a l'any 2001. Es va crear una base de dades a partir de la recopilació i l'avaluació d'estudis i enquestes procedents de diverses fonts, la metodologia dels quals es descriu en l'estudi. En el projecte s'identifiquen les variables pertinents i es creen taules per a cada variable per tal d'agrupar les dades de les diverses fonts. Un comentari analític permet extreure conclusions de les relacions entre Internet i la societat a Catalunya, a Espanya i a les comunitats autònomes. Finalment, se suggereixen diverses hipòtesis sobre aquestes relacions.

Keywords


Internet; Catalunya; Espanya; estadístiques; difusió; usos d'Internet; característiques sociodemogràfiques

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.