Articles i informes publicats el 2002

Sumari

Documents de treball (Working Papers)

Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Ángel Díaz-Chao
Jordi Vilaseca, Joan Torrent, Ángel Díaz-Chao
Antoni Meseguer, Inma Rodríguez
PDF
Agustí Canals
PDF