Els museus virtuals i el grup Òliba: pressupòsits teòrics, estat de la qüestió, disseny, implementació i divulgació

Cèsar Carreras

Resum


El grup de recerca Òliba es va crear l'any 1999 dins els Estudis d'Humanitats i Filologia de la UOC amb el propòsit d'analitzar com les tecnologies de la informació i la comunicació podien millorar les funcions educativa, comunicativa, registradora i divulgadora del patrimoni emmagatzemat en institucions culturals com els museus i els centres d'interpretació. Al llarg d'aquests tres anys s'han definit un seguit de models teòrics i s'ha experimentat amb sis aplicacions pràctiques, exposicions virtuals i portals de centres culturals, a fi d'observar de quina manera la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació ha modificat les pràctiques del personal dels centres i dels visitants mateixos. Aquest informe de recerca descriu les últimes tendències en aquest tema en l'àmbit internacional, com s'han definit els models teòrics amb els quals es volia experimentar i la gènesi de les diverses aplicacions pràctiques. Tot això, juntament amb l'avaluació dels projectes, ha constituït la tasca que ha portat a terme el grup Òliba en aquests anys.

Keywords


tecnologies de la informació i la comunicació; TIC; patrimoni cultural; museografia; grup Òliba

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.