Estratègies de gestió del coneixement i estructura espacial de clústers geogràfics industrials: un enfocament amb simulació

Agustí Canals, Max Boisot, Ian MacMillan

Resum


El corrent dominant en la literatura d’àmbit econòmic ha descurat sovint les qüestions relatives a l’espai. A partir dels estudis iniciats per Marshall sobre les economies d’aglomeració, aquest tema sols ha cridat l’atenció de línies de recerca especialitzades en economia i geografia econòmica. Ha estat arran de l’aplicació de noves eines i conceptes econòmics, que ha portat a terme la “nova geografia econòmica” per a afrontar-ne l’estudi, que s’ha revifat l’interès general per la matèria. Ara bé, si volem entendre la dinàmica que caracteritza l’economia de la informació, ens cal introduir en els models econòmics d’aglomeració els mecanismes subjacents per mitjà dels quals es transmet el coneixement. En aquest sentit, la nostra proposta convida a fer-ho mitjançant la creació de simulacions basades en agents que apliquen un marc teòric dissenyat per a entendre els fluxos de coneixement: l’I-Space. En aquestes línies presentem un model de simulació de clústers geogràfics industrials mitjançant el qual podem estudiar la relació sorgida entre les estratègies de gestió del coneixement i els patrons d’aglomeració espacial en poblacions d’empreses. L’aplicació del model a dos coneguts clústers industrials d’alta tecnologia, Silicon Valley i Boston Route 128, ens ofereix noves perspectives sobre la dinàmica cultural divergent d’ambdós clústers, els quals prioritzen la transferència de coneixement i el paper de les TIC a nivells diferents de desenvolupament.

Keywords


clústers geogràfics industrials; estructura espacial; fluxos de coneixement; TIC; desenvolupament

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.