WIP Spain 2013: Les cultures d’Internet. Estudi comparat sobre usos, percepcions i actituds

Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda, Silvia Martínez-Martínez

Resum


La present recerca ofereix un diagnòstic sobre l’ús, coneixement, actituds i percepcions d’Internet en el conjunt del territori espanyol, en un moment en què l’impacte de l’ús dels diferents serveis on line que configuren la Xarxa s’està fent notar en tots els àmbits de la societat. Es tracta d’una investigació descriptiva que pretén traçar un mapa d’accés, consum i percepcions d’ Internet a partir de les dades obtingudes a través d’enquestes biennals realitzades en 2011 i 2013, la qual cosa permet veure l’evolució en les apreciacions i penetració que diferents serveis digitals tenen en la societat espanyola

Les dades que s’exposen i discutixen en este estudi fan referència al territori espanyol, si bé s’emmarquen en un projecte internacional i això permet realitzar un examen comparat entre els resultats. En concret, en aquest informe es practica una anàlisi de components principals i de conglomerats jeràrquics, traslladant la metodologia aplicada en la memòria desenvolupada per l’Oxford Internet Institute (Dutton i Blank, 2013) amb les dades del WIP Britain 2013, amb l’objectiu d’ identificar les cultures digitals latents en el conjunt d’usuaris d’Internet al territori espanyol.


Keywords


World Internet Project; WIP; Cultures digitals; Espanya; Internet

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.