L'aprenentatge com a identitat de participació en la pràctica d'una comunitat virtual

Antoni Garrido

Resum


L'objectiu d'aquesta investigació és aprofundir en el coneixement de les comunitats virtuals des de la perspectiva de la teoria de l'aprenentatge social mitjançant una metodologia etnogràfica virtual. Amb aquesta finalitat s'estableix un marc teòric i d'anàlisi per a estudiar les característiques de les comunitats de pràctica (Wenger, 2001) en el context de comunitats socials en la virtualitat. De manera que s'investiga, d'una banda, el context per mitjà de les dimensions de la pràctica que donen coherència a la comunitat en un espai virtual i, de l'altra, la identitat de participació dels usuaris en les seves interaccions en la negociació de significats, amb la finalitat de poder arribar a interpretar des d'una perspectiva etnogràfica com les comunitats virtuals serveixen de context per a l'aprenentatge i la generació social de coneixement. Per a aconseguir aquest propòsit s'ha realitzat un estudi etnogràfic de la comunitat virtual www.gc-red.com des de l'aproximació qualitativa del treball de camp, basat en l'observació participant i en l'anàlisi de continguts, per al qual ha estat necessari adaptar les tècniques tradicionals al nou àmbit etnogràfic en la virtualitat, i també desenvolupar instruments per a la recollida, la codificació i la interpretació de les dades. Les característiques de la investigació, l'especificitat de la realitat estudiada, i també la curta estada que s'hi ha fet, fan que s'hagi de considerar com un estudi exploratori la principal aportació del qual se centra a posar a prova un model d'anàlisi més que no pas a corroborar una teoria.

Keywords


aprenentatge social; comunitat de pràctica; participació perifèrica; legitimitat; lurking; negociació de significats; identitat; etnografia virtual

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.