VIH/sida en la societat de la informació

Marcelino Cabrera

Resum


Les comunitats de portadors del virus d'immunodeficiència humana (VIH) i de la seva síndrome associada, la sida (síndrome d'immunodeficiència adquirida), són particularment actives a la Xarxa. L'activitat d'aquestes comunitats no tan sols ha servit d'autosuport fonamental, sinó també d'aportació als immunòlegs. Després d'exposar alguns elements de la relació de les comunitats VIH/sida i Internet al llarg dels últims anys, en aquest estudi de cas s'observa com l'ús d'Internet contribueix a millorar la qualitat de vida dels portadors. En particular, es consideren: a) la influència de l'ús d'Internet en la gestió que fa el seropositiu dels efectes secundaris causats pels tractaments antiretrovirals, i b) la influència d'aquest ús en la relació metge-pacient i, concretament, en el procés de codecisió terapèutica. Els resultats són els següents: L'ús d'Internet va augmentant entre els portadors, però, alhora, és més puntual i s'estén a altres aspectes de la vida, a mesura que la sida tendeix a esdevenir quadre crònic, gràcies a les teràpies modernes, als països desenvolupats. La relació metge-pacient és influïda i modificada per l'ús que fan d'Internet les comunitats VIH+ i la consegüent autocapacitació dels seus membres. Efectes secundaris i noves teràpies són les recerques d'informació recurrents a Internet per part dels seropositius. Internet es fa servir com a suport informacional i emocional. La divisòria digital és clara entre els afectats segons vies de transmissió i nivell sociocultural. Tendència: el grau de satisfacció sobre la informació que té l'usuari amb relació a nous tractaments i efectes secundaris és més gran si més gran és l'ús d'Internet. Com a complement s'exposa una anàlisi de les ponències presentades a la Conferència Internacional de la Sida, pronunciada recentment a Barcelona (juliol de 2002), en la qual la societat de la informació adquireix un interès rellevant entre les temàtiques tractades.

Keywords


VIH/sida; comunitat virtual; accessibilitat; grups d'autosuport; salut electrònica (e-health)

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.