Noves tecnologies, treball i paternitat: Les noves formes de flexibilitat laboral i els seus efectes sobre la implicació dels homes en la cura dels fills

David Miyar, Eva Rimbau

Resum


Els estudis sobre l'ús de les tecnologies de la informació I la comunicació (TIC) per organitzar el treball i sobre la seva incidència en la conciliació entre vida laboral i vida personal sovint aporten resultats ambigus o contradictoris. Tanmateix, l'aparició i difusió de les TIC sense cables està provocant intensos canvis en les pràctiques socials, incloses les relacions entre vida personal i feina. Per mitjà d'entrevistes en profunditat, un grup de pares en situacions laborals diverses han reflexionat sobre com utilitzen el potencial de mobilitat, connectivitat I flexibilitat que els ofereixen les noves TIC, i sobre les repercussions d'aquest ús sobre la implicació en el seu rol de pares. En línia amb treballs realitzats a altres països, els resultats preliminars suggereixen que el paper atribuït a les TIC com a eina per a l'emancipació del rol de gènere dels homes per mitjà de la seva major implicació en la cura material i afectiva dels fills depèn sovint de factors aliens a l'ús d'aquestes tecnologies: motivació personal, actitud I percepció de la parella respecte de la competència de l'home per exercir de pare, o macro I micro polítiques de conciliació existents a les organitzacions.


Keywords


masculinitats; rols de gènere; TIC; treball flexible; conciliació entre vida laboral i vida personal

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.